FORMULIR
PENERIMAAN SISWA BARU 2017
SMK SMTI BANDAR LAMPUNG
  No Pendaftaran : 460
  Jalur Masuk : Seleksi Rapor
  Pilihan Jurusan : Kimia Industri
  Nama Lengkap : Fajar Rizaldi
  NISN : 0013852902
  Jenis Kelamin : Laki-Laki
  Tempat & Tgl. Lahir : Bandar Lampung , 19 Juli 2001
  Agama : Islam
  Alamat :
  Nama Ayah : Marmin
  Pekerjaan Ayah : Buruh/Ojek
  Nama Ibu : Mundari
  Pekerjaan Ibu : Pedagang
  Asal Sekolah : SMPN 28 Bandar Lampung
  Alamat Sekolah Asal : Jalan.Perum BKP Kemiling Permai,Bandar Lampung
 
Pas Foto

 
Pendaftar
( Fajar Rizaldi )   
  Check List Kelengkapan Administrasi:
   a. Fotocopy SKHUN/Sementara dan Rapor Semester 1 s/d 5 (Dilegalisir)
  b. Fotocopy Piagam Penghargaan (Jika Ada)
  c. Pas Photo hitam putih ukuran 3 cm x 4 cm (sebanyak 4 Lembar)
  d. Surat Keterangan Buta Warna dari Puskesmas yang ditunjuk (Asli)
  e. Uang Pendaftaran dan Tes Buta Warna
 *  Jika ada kesalahan data, hubungi SMK SMTI Bandar Lampung Telp. (0721) 253383 - 256738


KARTU PESERTA PSB 2017
SMK SMTI BANDAR LAMPUNG
  No Pendaftaran : 460
  Jalur Masuk : Seleksi Rapor
  Pilihan Jurusan : Kimia Industri
  Nama Lengkap : Fajar Rizaldi
  NISN : 0013852902
  Jenis Kelamin : Laki-Laki
  Tempat & Tgl. Lahir : Bandar Lampung , 19 Juli 2001
  Alamat :
  Asal Sekolah : SMPN 28 Bandar Lampung
 
Pendaftar

( Fajar Rizaldi )   
 
Pas Foto

Ketua Panitia PSB
SMK SMTI Bandar Lampung

Sofwan S.Ag
NIP. 197607072002121005
Catatan:
1. Peserta wajib datang di tempat tes paling lambat 15 menit sebelum tes dimulai
2. Selama tes berlangsung (Tertulis/Wawancara) peserta mengenakan seragam sekolah
3. Peserta wajib membawa Pensil 2B, Karet Penghapus, serta Papan Ujian
4. Kartu Peserta ini dianggap sah apabila telah mendapatkan stempel dari Panitia PPDB SMK SMTI Bandar Lampung