FORMULIR
PENERIMAAN SISWA BARU 2017
SMK SMTI BANDAR LAMPUNG
  No Pendaftaran : 392
  Jalur Masuk : Test Tulis
  Pilihan Jurusan : Kimia Analisis
  Nama Lengkap : wahidatush sholihah
  NISN : 0013893085
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Tempat & Tgl. Lahir : purwodadi simpang , 6 Agustus 2001
  Agama : Islam
  Alamat :
  Nama Ayah : amir sholihin
  Pekerjaan Ayah : buruh harian lepas
  Nama Ibu : siti qodriyah
  Pekerjaan Ibu : buruh harian lepas
  Asal Sekolah : smp negeri 1 tanjungsari
  Alamat Sekolah Asal : jl raya kertosari no 51
 
Pas Foto

 
Pendaftar




( wahidatush sholihah )   
  Check List Kelengkapan Administrasi:
   a. Fotocopy SKHUN/Sementara (Dilegalisir)
  b. Fotocopy Piagam Penghargaan (Jika Ada)
  c. Pas Photo hitam putih ukuran 3 cm x 4 cm (sebanyak 4 Lembar)
  d. Surat Keterangan Buta Warna dari Puskesmas yang ditunjuk (Asli)
  e. Uang Pendaftaran dan Tes Buta Warna
 *  Jika ada kesalahan data, hubungi SMK SMTI Bandar Lampung Telp. (0721) 253383 - 256738










KARTU PESERTA PSB 2017
SMK SMTI BANDAR LAMPUNG
  No Pendaftaran : 392
  Jalur Masuk : Test Tulis
  Pilihan Jurusan : Kimia Analisis
  Nama Lengkap : wahidatush sholihah
  NISN : 0013893085
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Tempat & Tgl. Lahir : purwodadi simpang , 6 Agustus 2001
  Alamat :
  Asal Sekolah : smp negeri 1 tanjungsari
 
Pendaftar





( wahidatush sholihah )   
 
Pas Foto

Ketua Panitia PSB
SMK SMTI Bandar Lampung

Sofwan S.Ag
NIP. 197607072002121005
Catatan:
1. Peserta wajib datang di tempat tes paling lambat 15 menit sebelum tes dimulai
2. Selama tes berlangsung (Tertulis/Wawancara) peserta mengenakan seragam sekolah
3. Peserta wajib membawa Pensil 2B, Karet Penghapus, serta Papan Ujian
4. Kartu Peserta ini dianggap sah apabila telah mendapatkan stempel dari Panitia PPDB SMK SMTI Bandar Lampung