No Pendaftaran : 151
  Jalur Masuk : Penelusuran Bibit Unggul & Prestasi (PBUP)
  Pilihan Jurusan : Kimia Industri
  Nama Lengkap : ANGELINA EMILDA
  NISN : 1586
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Tempat & Tgl. Lahir : GUNUNG REJO , 25 April 2002
  Agama : Islam
  Alamat : JL. P. TIRTAYASA GG. PERMATA LK. II/RW. 002 SUKABUMI BANDAR LAMPUNG
  Nama Ayah : DUWEN OCKALY
  Pekerjaan Ayah : BURUH
  Nama Ibu : YULIATI
  Pekerjaan Ibu : IRT
  Asal Sekolah : SMPN 31 BANDAR LAMPUNG
  Alamat Sekolah Asal : JL. DRS. ALIMUDIN UMAR NO. 108 CAMPANG RAYA
 
Pas Foto

 
Pendaftar
( ANGELINA EMILDA )   
  Check List Kelengkapan Administrasi:
   a. Fotocopy SKHUN/Sementara dan Rapor Semester 1 s/d 5 (Dilegalisir)
  b. Fotocopy Piagam Penghargaan (Jika Ada)
  c. Pas Photo hitam putih ukuran 3 cm x 4 cm (sebanyak 4 Lembar)
  d. Surat Keterangan Buta Warna dari Puskesmas yang ditunjuk (Asli)
  e. Uang Pendaftaran dan Tes Buta Warna
 *  Jika ada kesalahan data, hubungi SMK SMTI Bandar Lampung Telp. (0721) 253383 - 256738


KARTU PESERTA PSB 2018
SMK SMTI BANDAR LAMPUNG
  No Pendaftaran : 151
  Jalur Masuk : Penelusuran Bibit Unggul & Prestasi (PBUP)
  Pilihan Jurusan : Kimia Industri
  Nama Lengkap : ANGELINA EMILDA
  NISN : 1586
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Tempat & Tgl. Lahir : GUNUNG REJO , 25 April 2002
  Alamat : JL. P. TIRTAYASA GG. PERMATA LK. II/RW. 002 SUKABUMI BANDAR LAMPUNG
  Asal Sekolah : SMPN 31 BANDAR LAMPUNG
 
Pendaftar

( ANGELINA EMILDA )   
 
Pas Foto

Catatan:
1. Peserta wajib datang di tempat tes paling lambat 15 menit sebelum tes dimulai
2. Selama tes berlangsung (Tertulis/Wawancara) peserta mengenakan seragam sekolah
3. Peserta wajib membawa Pensil 2B, Karet Penghapus, serta Papan Ujian
4. Kartu Peserta ini dianggap sah apabila telah mendapatkan stempel dari Panitia PPDB SMK SMTI Bandar Lampung